Road

Ringeriksbanen and E16

E39 Bokn–Bømlafjorden – planning program

E39 Myrmel-Lunde

New Nerlandsøybridge

E6 Ranheim–Værnes

E39 Mandal Øst – Detaljregulering

E6 Ulsberg – Vindåsliene

E16 Bjørum-Skaret

E18 Langangen – Rugtvedt Regulation Plan

Farrisbrua

E39 Gartnerløkka – Zoning plan

E6 Kvål – Melhus

Teie – Street plan

E18 ny Varoddbru – engineering

E39 – Sulafjorden Feasibility study

County road Otrøya Gossen – Detailed regulation

Driva Bru – Zoning plan

Møreaksen – Idea sketch

Elverhøybrua – Sunndalsrøra

Hamresanden Kristiansand – New road