E39 Mandal Øst – Detaljregulering

Klient: Nye Veier
År: 2019
Rådgiver: Rambøll/Hæhre

Nye Veier AS skal nå planlegge og bygge ny firefelts E39 fra Døle bru til Mandalskrysset og ny tofelts fylkesvei fra Mandalkrysset til Ime. Strekningen er en del av prosjektet ny E39 fra Kristiansand til Ålgård, som gir kortere reisetid og binder regionens bo- og arbeidsmarked tettere sammen. Planlagt fartsgrense på ny E39 er 110 km/t. Viktigst for utbyggingen er likevel trafikksikkerhet. Trafikantene skal ferdes trygt på våre veier.

Les mer om prosjektet her: https://www.e39mandalost-mandalby.no/

Nedenfor kan du se en av videoene vi har produsert for Nye Veier