Photo / video matching

Due to the recognition value experienced by the public, in addition to the overall impression of quality this type of visualization gives, this is what we get the most orders for. Photo or video is matched with correct map basis and implemented with visualization of projected data.
Examples of areas of use: Sales illustrations, News articles, Media

Below you can see a selection of projects where we have provided this service

Lewis Harris – Overhead line routeing study

Birkeland solar power plant

Recharge – Charging stations IKEA

Stumpfbygget – Nytt kontorbygg

Marvika Torv – Byggetrinn 2

SIA – Nytt velferdsbygg

Lagerseksjoner Sviland

Lagerseksjoner Moss & Våler Næringspark

Andmyran Wind Park

Solåsen His – Reguleringsplan

Wingejordet – Bryggen

InterCity Dovrebanen – Mini-dokumentar om jernbanesaken i Hamar

Drangsvann Sukkevannslia

Lyse Elnett – Oppgradering av Jærnettet

Kjellandsheia

Åndalsnes Sentrum – Skisser nytt torg

Kjøita – Secret Garden

Kjøita Secret Garden – Kontorbygg

Kjøita Zenit

Mortensrud

Galtesund Panorama

Hamresanden Kristiansand – New road