E18 ny Varoddbru – prosjektering

Klient: Statens Vegvesen
År: 2015
Rådgiver: Rambøll

E18 ny Varoddbru ved Kristiansand. Detaljprosjektering med tilstøtende veier. Brua blir 640 m lang. Byggeplan med anbudsgrunnlag. Fritt frambygg bru.

Visualisering har bistått med illustrasjoner til alle fasene i prosjektet