Hamresanden Kristiansand – Ny vei

Klient: Statens Vegvesen AS
År: 2010

Statens vegvesen ønsket å få utarbeidet 3D-illustrasjoner av ny vei forbi Hamresanden med rundkjøring
i krysset ved Kiwi/bensinstasjonen, nytt torg foran Kiwi, nye gang/sykkelstier og pirer samt flytting av
veien for å frigjøre mer strand

Rambøll har produsert fotomontasjer for å kommunisere prosjektet til interesenter og publikum