Energy

Eyde Material Park

Recharge – Charging stations IKEA

Andmyran Wind Park

DONG Energy Wind Power – Detaljdesign

Lyse Elnett – Oppgradering av Jærnettet

Fosen Vindkraft

Vikafossen kraftverk