Energy

Recharge – Charging stations IKEA

DONG Energy Wind Power – Detaljdesign

Lyse Elnett – Oppgradering av Jærnettet

Fosen Vindkraft

Vikafossen kraftverk