E6 Kvål – Melhus

Klient: Nye Veier AS
År: 2018

Visualisering av den nye strekningen mellom Melhus sentrum og Kvål

I mars 2018 presenterte Nye Veier AS sine planer for E6 på strekninga mellom Melhus sentrum og Kvål for lokalpolitikerne i Melhus.Den nye veien skal ha fire kjørefelt, og Nye Veier ønsker å bygge for fartsgrense 110 km/t.

Rambøll har på veldig kort tid utarbeidet en presentasjonsvideo for prosjektet