Teie – Gatebruksplan

Klient: Statens Vegvesen AS
År: 2017
Rådgiver: Rambøll

Gatebruksplan Teie, fase 1. Det er behov for en opprustning av gater og plasser i Teie sentrum. Ny forbindelse til Nøtterøy gjør at trafikken vil endre seg i fremtiden.

Teie sentrum er Nøtterøys viktigste handelssentrum. Stedet har preg av hagebybebyggelse og både bebyggelse og gateløp har fortsatt mange intakte trekk fra den såkalte Hagebyplanen fra 1920-tallet. Både gatenett og plasser er preget av asfaltflater, og har et slitent preg. Det er store ubrukte arealer egnet for ny bebyggelse og virksomhet, men få arealer utendørs som er tilrettelagt for opphold og trivsel. Prosjektet A3 Trafikkløsninger Teie er et av flere delprosjekter under Bypakke Tønsbergregionen. Rambøll har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til nye trafikkløsninger både på et overordnet nivå, men også mer konkrete forslag til løsninger på et mer detaljert nivå for å bedre kunne illustrere hva slags løsninger det er snakk om.

Visualiseringsteamet har bistått med illustrasjoner i prosjektet