Elverhøybrua – Sunndalsrøra

Klient: Statens Vegvesen
År: 2011
Rådgiver: Rambøll

Rambøll utarbeider en reguleringsplan i Sunndal ved Elverhøy bru for Statens vegvesen. Tiltaket inkluderer ny bro, riving av eksisterende broer, vegfyllinger og fjerning av løsmasser langs elveskråning.

Rambøll har i tillegg til reguleringsplanarbeidet utarbeidet film og illustrasjoner for naboene i dette området