Property Development

Drangsvann – New construction phase: Sommerro

Drangsvann – Byggetrinn 3

Drangsvann – Byggetrinn 2

Lagerseksjoner Hamar Næringspark

Lagerseksjoner Sviland

Hvervenmoen Næringspark

Drangsvann Sukkevannslia

Kjellandsheia

Kvartal 71 – Skisseprosjekt

Grimstad Havn – Mulighetsstudie

Trondheim Bymodell

Eidet Omsorgssenter

Holmestrand – Den nye byen

Dvergsnesheia

Marvika – Detaljregulering

Kroodden i Historiens Lys