E16 Bjørum-Skaret

Klient: Statens vegvesen
Rådgiver: Rambøll / Cowi
År: 2018

Delstrekningen fra Bjørum til Skaret planlegges som en firefelts motorveg på ca. 8,4 km.
Visualisering gjennomførte droneflyving over prosjektområdet og leverte animasjon sammen med videomontasjer samt illustrasjoner til rapporter og lokal medvirkning.

For mer informasjon se: https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum/Delstrekninger/Bj%C3%B8rum-Skaret