Fylkesveg Otrøya Gossen – Detaljregulering

Klient: Kjerringsundet AS
År: 2015
Rådgiver: Rambøll

Rambøll har utarbeidet reguleringsplan for fylkesveg mellom Otrøya og Gossen på oppdrag for vegselskapet Kjerringsundet AS. Vegen er tilknyttet ferjefri E39-prosjektet Vik – Julbøen (E39 Romsdalsfjorden), som planlegges samtidig. Når begge vegene er ferdigstilt, får øyene Gossen og Otrøya fastlandsforbindelse via Julsundbrua til Julbøen i Molde og via undersjøisk tunnel til Vik i Vestnes kommune.

Flerfaglig Rambøll-innsats

Rambøll har i arbeidet med reguleringsplanen stått for oppdragsledelse, vegplanlegging, forprosjektene for bruene, grunnundersøkelser som omfattet boringer til sjøs og miljøkartlegging. Rambølls Visualiseringsteam i Kristiansand har stått for visualisering av prosjektet. Det er blitt produsert blant annet en video av prosjektet.