Driva Bru – Reguleringsplan

Klient: Statens Vegvesen
År: 2013
Rådgiver: Rambøll

Rambøll har utarbeidet en reguleringsplan i Sunndal ved Driva bru for Statens vegvesen. Tiltaket inkluderer kryssing av Driva elv, ny veg, sykkelbane med fortau, kryss, rabatter

Det ble også behov for å visualisere tiltakene og konsekvensene av dette for naboer. Det ble også vurdert forskjellige brualternativer underveis i prosessen

Og her kan du se ferdig resultat:
https://www.nrk.no/mr/gronnsape-matte-til-da-brua-skulle-pa-plass-1.13213188