Møreaksen – Idéskisse

Klient: Aukra Næringsforum
År: 2012

Møreaksen er betegnelsen på planene om en fergefri kyststamvei fra Ålesund gjennom Molde til Kristiansund.

Aukra Næringsforum ønsket å skape et engasjement om prosjektet hos viktige målgrupper og engasjerte i den forbindelse Rambøll til å produsere en film som kunne illustrere de tidlige skissene for dette store prosjektet.
Rambøll fulgte prosjektet videre i de neste årene og produserte flere filmer av detaljområdene. Nedenfor kan du se en av disse filmene