E39 Gartnerløkka – Reguleringsplan

Klient: Statens Vegvesen
År: 2012
Rådgiver: Rambøll

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen er et byggeprosjekt som har planprosjektet E39 Gartnerløkka–Breimyr og reguleringsplanen for E39 Gartnerløkka–Meieriet som grunnlag for byggingen.

Dagens vei har en årsdøgntrafikk på om lag 40 000 kjøretøyer. Det er problemer med forsinkelser i rushtidene for trafikken både trafikken til og fra ferjene og for trafikk på gjennomgående E18/E39. Det er også problemer med økt trafikk i bygatene.

For mer info: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39gartnerlokkakolsdalen