E18 Langangen – Rugtvedt Reguleringsplan

Klient: Nye Veier
År: 2016
Rådgiver: Rambøll / Asplan Viak

Reguleringsplan for ny firefelts motorveg i Telemark

Utarbeidelse av reguleringsplan for ny firefelts motorveg på E18 i Telemark. Prosjektet er ca. 18 km og består av dagsone, 6 tunneler på til sammen 9 km og nye bruer for kryssing av Langangsfjorden (betongkassebruer) og Frierfjorden (skråstagbru).