Marvika – Detaljregulering

Klient: Marvika Utvikling AS
År: 2011
Rådgiver: Rambøll

I 2011 ble Rambøll engasjert til å utvikle et konsept og detaljregulering for senterområde på Marviksletta i Kristiansand.

ålsettingen er å utvikle et bydelssenter for Lund som kan være et attraktivt og vitalt sted for handel, tjenesteyting, kontorer og boliger. Bydelssenteret skal ha en sammensetting av handel og tjenesteyting som er tilpasset og med hovedvekt på boliger som kan supplere en stor og aldrende boligmasse fra utbyggingen av Lund i tidsrommet 1950-70.
Dette gjøres gjennom en transformasjon av søndre del av det gamle industriområdet på Marviksletta som i dag er et kombinert industri- og næringsområde.
Rambøll er engasjert til å regulere området med utgangspunkt i utviklingen av et konsept som ivaretar både eksisterende eierstruktur og samtidig fremtidige behov for et levedyktig senterområde for bydelen Lund.
Oppdraget omfatter en bygningsmasse på ca. 10.000 m2 BTA med næring, kontor og boliger.

Visualiseringsteamet har bistått gjennom hele prosesen med illustrasjoner, analyser og film