Drangsvann – Byggetrinn 3

Klient : Drangsvann AS
År: 2021
Landskapsarkitekt: Rambøll

Rambøll har fulgt Drangsvann på flere fag helt siden kommunedelplanen. Sist ut er byggtrinn 3 hvor vi også her har produsert en videopresentasjon