Kroodden i Historiens Lys

Klient: Repstad Uvikling
År: 2010
:

Til et seminar vedrørende ”Kulturhistorisk stedsanalyse” utarbeidet Rambøll en film som fungerte som en kort introduksjon til seminaret. I filmen visualiseres elementer ev Gamle Flekkerøy Havn, Møvik Fort under krigen og Kroodden i fremtid

Gjennom å studere gamle kart og bilder modellerte Rambøll opp en modell over Flekkerøy Havn på 1400-tallet og en modell over Møvik Fort under krigen. Dette var for å vise den historiske betydningen området har hatt.