Eidet Omsorgssenter

Klient: PEAB K. Norang
Arkitekt: Rambøll
År: 2014

Et samarbeidsprosjekt mellom Rambøll, PEAB og Caverion om forslag til nytt Omsorgssenter i Haram Kommune.
Dessverre så tapte vi konkurransen