Trondheim Bymodell

Klient: Trondheim Kommune
År: 2015

I 2015 vant Rambøll en konkurranse om Utarbeidelse av 3D-bymodell/3D-kart for sentrale deler av Trondheim by.

Dette er et prosjekt hvor hele Rambøll sin avdeling for BIM, Geomatikk og Visualisering kan vise sin eksepertise. Gjennom sine mange års erfaring innen å byggge opp store, detaljerte og korrekte omgivelsemodeller, så var Rambøll en klar vinner i denne konkurransen.

Rambøll leverte en komplett 3ds max modell over hele Trondheim by med komplett teksturerte bygg og terreng. Samt vegetasjon nøyaktig plassert utfra lasescanninger. I tillegg leverte vi en VR modell som innsynsverktøy hvor brukeren også kan utføre enkle analyser som sikt, sol- skyggeforhold og volumanalyse.