Kvartal 71 – Skisseprosjekt

Klient: Entra Eiendom AS
År: 2015
Arkitekt: Rambøll

Skisseprosjekt for kvartal 71, ca 14.000 m2 nybygg integrert med eksisterende bebygd areal i kvartalet

Visualisering har bidratt med illustrasjoner og videopresentasjon