Dvergsnesheia

Klient: Skanska
År: 2013

Dvergsnes området i Kristiansand er en av de store perlene i Kristiansand. Her er det mange delområder og Rambøll har blitt engasjert til å produsere illustrasjoner for de flere av prosjektene grunnet Rambølls unike omgivelsemodell av hele Kristiansand. Her er noen illustrasjoner fra Dvergsnesheia