Grimstad Havn – Mulighetsstudie

Klient: Grimstad eiendomsutvikling AS
År: 2015
Arkitekt: Rambøll

Volumstudie og visualisering av delområder Grimstad havn

Rambøll har hatt ansvar for arkitektonisk formgiving og visualisering av Grimstads nye havneplan for ny bebyggelse i de sjønære sentrumsområdene.
Visualisering med 3D arbeid for å synliggjøre konsekvenser av foreslått havneplan for nye utviklingsområder langs kaifronten.

I forbindelse med salg av kommunale tomter ble mulighetsstudien videreført og bearbeidet for å synliggjøre potensialet i tomtene. Arbeidet bestod i å vise arkitektoniske muligheter innenfor gjeldende plan for Odden området og ble utført i samarbeid med Grimstad Eiendomsutvikling AS