Hvervenmoen Næringspark

Klient: AKA AS
Arkitekt: MNIL
År: 2019

Hvervenmoen Næringspark består av mange flotte handelseiendommer forvaltet av AKA

AKA ønsket i 2017 å produsere en video for å vise de gode kvalitetene på Hvervenmoen Næringspark. Rambøll har produsert en godt planlagt video som viser aktivitetsnivået fra morgen til kveld i handelsparken. Filmen ble sist oppdatert i 2019