Holmestrand – Den nye byen

Klient: 8 parter i regi av Holmestrand Utvikling
År: 2013

I 2013 ble Rambøll engasjert til å produsere en film for å vise alle utviklingsplanene i Holmestrand. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom 8 parter: Holmestrand Utvikling, Hydro Aluminium, Hagemanns Brygge, DNB
ASA, NOAH, ROM Eiendom, Nordea og Captiva Eiendom.

Formålet med filmen var å vise alle pågående og planlagte prosjekter, samt mulighetene for Holmestrand. Rambøll bygde opp en omfattende omgivelsemodell med alle prosjektene lagt inn. Med på laget hadde vi Aptum som hjalp oss med manus, lyd og klipping