Vikafossen kraftverk

Klient: Clemens Kraft KS
År: 2010

Rambøll har produsert illustrasjoner og film i forbindelse med nye terskler for Vikafossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Nord-Fron kommune

Før og etter bilde