Vassmyra ungdomsskole

Klient : Mandal kommune
År: 2019
Arkitekt: Rambøll

Rambøll Arkitekter i Kristiansand har gjennom et tverrfaglig team utarbeidet skisse- og forprosjekt for Vassmyra ungdomsskole

I august 2019 vant Rambøll videre prosjektering av skolen.
Visualisering har bistått med fotomontasje inkludert dronefotografering og illustrasjon av innendørs hall