Eilert Sundt VGS

Klient: Lyngdal kommune
År: 2019
Rådgiver: Rambøll

I august var det ferdigstillelse av Eilert Sundt VGS Lyngdal - En klimanøytral skole med ZEB-O +40% -ambisjon.

Rambølls Arkitekter og Arealplanleggere i Kristiansand, Norge og Danmark har utarbeidet reguleringsplan og prosjektert utvidelsen for samlokaliseringen av skolen i Lyngdal fra start til ferdig bygg og vi er blitt veldig fornøyd med resultatet.

Visualisering har bistått med illustrasjon til bruk i tilbud og rapporter