Strømsheia – Områderegulering

Klient: Kristiansand kommune
År: 2010
Rådgiver: Rambøll

Fra kommuneplan til detaljergulering har Rambøll vært innvolvert i planprogrammet på Strømsheia over flere år.

Visualiseringsteamet har bistått med illustrasjoner og analyser i alle fasene i prosjektet.

Her er noen av de første illustrasjoene som ble produsert

Noen av de siste illustrasjonene