Sandbukta–Moss–Såstad

Kllient: BaneNOR
År: 2015
Rådgiver: Rambøll / Sweco

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.

Visualisering har i dette prosjektet produsert totalt 3 videoer: en oversiktsvideo, en video for strekningen i Rygge og detaljvideo for Moss sentrum.
Prosjektet har også hatt en ByLab plassert i Moss hvor besøkende kan komme å oppleve den nye strekningen og den nye stasjonen. Her har vi også produsert en VR modell hvor publikum kan bevege seg fritt rundt i prosjektet, med eller uten VR briller.

Visualisering har i tillegg bidratt med illustrasjoner i alle faser av prosjektet, alt fra trasévalg til forberedende arbeider og til slutt ferdig resultat.