Kanalbyen – Byggetrinn 2B

Klient: Kanalbyen AS
År: 2017
Arkitekt: A-LAB

Kanalbyen er en unik boligbydel plasser på Silokaia på Odderøya i Kristiansand

Kanalbyens første byggetrinn ble lansert høsten 2016, og fikk en
formidabel mottakelse i markedet med over 100 solgte leiligheter
i løpet av noen få uker. For eierne J. B. Ugland Eiendom, Kristiansand
Havn og Vedal Utvikling – samt resten av teamet som har jobbet med
Kanalbyen i mange år – var det fantastisk å oppleve at befolkningen
omfavnet den nye bydelen på en slik måte.
Det har hele tiden vært et klart mål for oss at Kanalbyen skal bli et
nabolag for mennesker i alle livsfaser; fra de unge til de godt
voksne. Når vi ser på kjøperne hittil, kan vi konkludere med at dette
har slått til. Her er ulike målgrupper godt representert, noe vi tror er
en konsekvens av den store og gode variasjonen i leilighetsstørrelser
og -priser. Denne profilen kjennetegner også byggetrinn 2B, og vi
gleder oss stort til å ønske nye, fremtidige beboere velkommen
til Kanalbyen på Odderøya!