Kristiansand – Vesterhavna

Klient: Næringsforeningen/Rambøll
År: 2010
Rådgiver : Rambøll

På bakgrunn av politiske signaler (som etterlyste større engasjement fra byens arkitekter og fagmiljø) bestemte Rambøll seg i 2010 for å skissere en mulig fremtidig utnyttelse av Vesterhavna og derved en betydelig utvikling av Kristiansand

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Rambøll fant hverandre i et felles ønske om å presentere et framtidsbilde for utviklingen av Vesterhavna i Kristiansand i 15-20 års perspektiv