Kristiansand Kvartal 14 og 15 – Arkitektkonkurranse

Klient: Kruse Smith
Arkitekt: Rambøll
År: 2014

Rambøll deltok i en parallelloppdragskonkurranse for kvartal 14 og 15 i Kvadraturen.

Deler av kvartalene forutsettes revet og bygget opp på nytt med tilrettelegging for forretning i en høy 1. etasje og blandet kontor- og forretningsfunksjon i 2. etasje. I 3. til 5. etasje etableres boliger.
Under kan du se illustrasjoner fra Rambølls bidrag i konkurransen