Hunsøya – Reguleringsplan

Klient: God Driv AS
År: 2007-2017
Rådgiver: Rambøll

Rambøll har bistått God Driv AS på regulering siden starten i 2007. Visualiseringsteamet har produsert illustrasjoner, analyser og film gjennom alle fasene i prosjektet.