Revetal – Planforslag

Klient: Revetal Kommune
År: 2011
Rådgiver: Rambøll

Rambøll har vært ansvarlig for utarbeidelse av nytt planforslag i Revetal sentrum. I den forbindelse gjorde også Rambøll en visualisering av planforslaget gjennom en 3D film og fikk visualisert visjonen til kommunen for området.