Østfoldbanen Hensetting

Klient: BaneNOR
År: 2020
Rådgiver: Rambøll

Når dobbeltsporet er ferdig bygd på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad kan antall avganger til/fra Moss dobles til fire tog i timen hele dagen og fem i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter. Bane NOR er i gang med planleggingen av ny togparkering i Mosseregionen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at togparkeringen skal ligge på Gon

Rambøll Visualisering har i dette prosjeket bistått med illustrasjoner til fagrapporter og reguleringsfaser. Vi har også stått for dronefotograferingen i området. En del av oppgaven var også å visulisere hvor mye lysstøy hensettingsområdet ble for naboene og derfor har vi også lagt inn korrekte lysklilder for hele prosektet i samarbeid med Rambøll sin egne lysdesignere

Nedenfor finner du alle illustrasjoner produsert

Nattbilder