Nittedal Stasjon

Klient: NRC Norge AS
År: 2021
Rådgiver: Rambøll/Henning Larsen

Rambøll har stått for komplett prosjektering av Nittedal stasjon med nytt kryssingsspor, plattformer, gangbro og tilpasning av stasjonsområdet inkl parkering.
Visualisering har produsert illustrasjoner i prosjektet til bruk i folkemøter og informasjonssammenhenger

Prosjektet består av detaljprosjektering for ny stasjon på Nittedal. Det inkluderer et nytt kryssingsspor for opptil 600 meter lange godstog, to nye 220 meter lange plattformer, ny gangbro, nytt OHL-anlegg, nytt stasjonsområde med parkering