InterCity Dovrebanen

Klient: Bane NOR
Rådgiver: Rambøll Sweco ANS

Rambøll planlegger utbygging av InterCity mellom Sørli og Lillehammer. Det er en ca. 70 km lang strekning der det skal planlegges og bygges nytt dobbeltspor som skal stå ferdig i 2030. Arbeidet gjøres i et Joint Venture med Sweco AS.

IC Dovre Hamar Stasjon
IC Dovre Hamar Stasjon
IC Dovre Hamar Stasjon

IC Dovre Hamar Stasjon
IC Dovre Hamar Stasjon