Campusparken i Grimstad

Klient: Grimstad kommune
År: 2020
Rådgiver: Rambøll / Henning Larsen

Arealplanlegging av Campus Park i Grimstad

På oppdrag for Grimstad kommune har Rambøll/Henning Larsen planlagt og visualisert ny park i Grimstad. Rambøll har også vurdert tomtealternativ for ny svømmehall i Grimstad hvor alternativene er lagt til Campus Grimstad