Bryggebyen – Byggetrinn 3

Klient: Arendal Fossekompani AS
År: 2022
Arkitekt: Henning Larsen

Byggetrinn 3 gjør Lillepollen komplett, med et helhetlig arkitektonisk uttrykk, og uterom i harmoni og balanse.

Rambøll er igjen engasjert for å produsere salgsillustrasjoner for det tredje byggetrinnet på Bryggebyen. Henning Larsen har som arkitekt for det tredje byggetrinn på Bryggebyen dratt nytte av lokalkunnskap og internasjonale kompetanse. Arkitektene har satt fokus på å bygge videre på områdets naturlige kvaliteter og visjon om en transformasjon fra industriområde til levende
bydel.