Vei

Ny Nerlandsøybru

E39 Mandal Øst – Detaljregulering

E16 Bjørum-Skaret

E18 Langangen – Rugtvedt Reguleringsplan

Farrisbrua

E39 Gartnerløkka – Reguleringsplan

E6 Kvål – Melhus

Teie – Gatebruksplan

E18 ny Varoddbru – prosjektering

E39 – Sulafjorden Mulighetsstudie

Fylkesveg Otrøya Gossen – Detaljregulering

Driva Bru – Reguleringsplan

Møreaksen – Idéskisse

Elverhøybrua – Sunndalsrøra

Hamresanden Kristiansand – Ny vei