Søgne VGS – Skisse ny skole

Klient: Søgne Kommune
Arkitekt: Rambøll
År: 2014

I forbindelse med ny etablering av Vidergående Skole i Søgne har Rambøll utarbeidet skisser for ny Vidergående Skole lokalisert på Tangvall. I tillegg har Visualiserinsteamet modellert opp volumer over fremtidige bygg lokalisert rundt den nye skolen. Alt ble plakket sammen i en videopresentasjon