Skålvær – en tidsreise til 1890-årene

Klient: Alstahaug kommune
År: 2016

Skålvær – vest i Alstahaug kommune, har en lang historie som handelssted. Stedet er i dag fraflyttet, men store deler er nå et statlig sikret friluftsområde, og innbyr til utfart og rekreasjon. Til Skålvær kan man komme seg med rutebåt og privat båt. En kultur- og natursti, med infotavler, dekker det meste av øya. Gjennom et samarbeid mellom Skålvær velforening og Alstahaug kommune, og med støtte fra Nordland Fylkeskommune, er det produsert en digital modell og film som viser handelsstedet slik det så ut på 1890-tallet

Rambøll har bygget opp en 3d modell av Skålvær anno 1893. Ut fra denne modellen har vi produsert en VR modell man kan bevege seg rundt i, i tillegg til en presentasjonsvideo.

Les mer om prosjekt og last ned VR modellen her: https://www.alstahaug.kommune.no/skaalvaer.432037.no.html