SIA – Nytt velferdsbygg

Klient: Studentsamskipnaden I Agder
År: 2020

Nybygg av kontorbygg i Kristiansand. Selve byggingen startet Juni 2020 med en beregnet byggeperiode på 12 måneder til en anslått kostnad på 50 mnok med et brutto areal på 3000 m²

Rambøll har tatt dronebilder og produsert fotomontasje for å illustrere hvordan dette blir