Mulighetsstudie fengsel – Kjerlingland

Klient: Agderbyen Eiendomsutvikling AS
Arkitekt: Rambøll
År: 2015

Videreutvikling av tidl. mulighetsstudie for lokalisering av nytt fengsel på Agder. Situasjonsplan/modell av bygningsvolum. Utarbeiding av terrengmodell med bygninger for 3D fremstilling av lokalisering av fengsel, Kjerlingland ved Lillesand.