Kjøita – Secret Garden

Klient: Kjøita 22 AS
År: 2013

På den gamle sagbruktomta på Kjøita i Kristiansand er 140 leiligheter realisert, med elven Otra på en side, en kanal på den andre og en park i midten

Rambøll har produsert alle salgillustrasjoner til prosjektet