InterCity Dovrebanen – Mini-dokumentar om jernbanesaken i Hamar

Klient: Bane NOR
År: 2019
Rådgiver: Rambøll-Sweco ANS

På oppdrag for Bane NOR har vi laget film om alternativene for nytt dobbeltspor gjennom Hamar. Filmen er et tilbud til dem som ikke har tid til å lese hele utredningsmaterialet.