Fosen Vindkraft

Klient: Statkraft AS
År: 2016
Rådgiver: Rambøll

Statkraft er involvert i vindkraftutvikling på Fosen; Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet vindkraftverk, som ligger henholdsvis i Roan, Åfjord og Bjugn, og Åfjord kommuner. Vindparkene har en samlet installert effekt på 600 MW. Disse tre vindkraftverkene er en del av den store vindkraftutviklingen på Fosen, og Statkraft vil ta en investeringsbeslutning i juni 2015

Visualisering har produsert en video for å vise planene