Åndalsnes Sentrum – Skisser nytt torg

Klient: Rauma Kommune
År: 2014

Rambøll Visualisering har modellert opp nytt torg i Åndalsnes Sentrum basert på skisser og tegninger fra Selberg Arkitekter og deretter produsert fotomontasjer slik at politikere og innbyggere kan få et relastisk inntrykk av det nye torget.